4.5 Erreaktore egituratuen modelizazioa eta simulazioa: CO2-aren balorizazioa

Felipe V. Costa González doktorea
Doktore laguntzailea Nafarroako Unibertsitate Publikoko

Institute for Advanced Materials (InaMat2) proiektuan-Nafarroako Unibertsitate Publikoa

 

Inés Reyero Zaragoza doktorea
Kontratupeko bitarteko irakasle doktorea Zientzien Sailean

Institute for Advanced Materials (InaMat2) proiektuan-Nafarroako Unibertsitate Publikoa

 

Laburpena

 

Fluidodinamika konputazionaleko softwareak (CFD) tresna berritzaileak dira, erreaktoreen barneko garraio-fenomenoak aurreikusteko eta baliozkotzeko aukera ematen dutenak. Erreaktorearen diseinu egokia eta fluidoaren espazioaren mapatzea (sarea) eginez eta kontserbazio-parametro, -aldagai eta -ekuazioak ezarriz, hasierako eta inguruko baldintzekin batera, zenbakizko emaitza baliotsuak lor daitezke, hartze- eta bihurtze-prozesuetan erabilitako teknologia garatzen lagunduko dutenak. Software honek eredu fisiko horiek inplementatzeko balio du, baina, gainera, zeharkakoa da adar askotan. Horregatik da garrantzitsua.

Lurraren atmosferan berotegi-efektuko gasen batez besteko kontzentrazioak etengabe gora egiten duenez (adibidez, CH4 eta CO2), premiazkoa da haiek balorizatzeko ibilbideak garatzea, hainbat industriatatik ateratzen diren korronte kutsatzaileak tratatzeko, edo beste prozesu batzuetan lehengai gisa balio duten konposatu kimikoak sintetizatzeko. Bereziki, kutsatzaileen balorizazioak hartze- eta bihurtze-mekanismoak dakartza berekin, eta erreaktore egituratuen teknologia gero eta garrantzi handiagokoa da mekanismo horiek gauzatzeko.

Dibulgazio hitzaldi honen helburua software konputazional bat aurkeztea da (COMSOL Multiphysics), eta azaltzea nolako garrantzia duen software horrek eredu konputazional premiazkoen garapenean, modu automatizatuan prozesu kimiko konplexuak inplementatzeko, aipatutakoa adibidez. Hori NUPen nola garatzen ari den erakutsiko da.

 

Hitzaldi hau gaztelaniaz ematen da bakarrik.