1.6 Genomen sekuentziazioaren oraingo eta etorkizuneko aplikazioak

Antonio Gerardo Pisabarro de Lucas doktorea
Unibertsitateko katedraduna, Osasun Zientzien Sailean

Giza genoma bat oso-osorik sekuentziatzeko aukera, prezio aski merke batean eta denbora tarte labur batean, errealitate  bat  da 2010az  ge-roztik. Aukera horrek erabat aldatzen du bizidunen inguruan daukagun ezagutza, eta posible egiten du medikuntzaren, nutrizioaren eta biotek-nologiaren alderdi batzuen gaineko ikuspegi bana-banakoa.Hitzaldi  honetan genomen analisiaren oinarrizko kontzeptuak  aurkez-ten  dira, eta bizidunen eta ekosistemen  antolamenduaz eta funtziona-menduaz  daukagun ezagutza zertan aurreratu den eztabaidatuko da, genomen azterketek ematen dituzten datuetatik abiatuta, eta teknologia horren etorkizuneko aplikazioak analizatuko dira.

Hitzaldi hau gaztelaniaz eta ingelesez eskaintzeb da.